Why you should learn with Magyar Nyelvsuli

First of all, let’s take a look at why people are motivated to learn different languages. I often hear that English is a solution everywhere in the world. According to my personal experience it is a bullshit. Of course it’s great if you can communicate in English because then you are able to speak to quite a few hundred millions of people. But there are situations when you cannot go anywhere with English.  I started to learn it when I was a kid, at the age of 10 in 1990. By now I can speak it really good as my former teachers and foreign friends say. The way behind me wasn’t really easy. I had many many years of pause when I did totally different things and I couldn’t concentrate on learning languages. But I always wanted to study and in 2013 I completed a B2 level  ECL exam. Studying foreign languages absolutely changed my life. In grammar school I also learnt Japanese for 4 years as well beside English and these learning experiences are one of my best memories in my life. It made me confident enough to communicate with foreigners, gave a lot of memories and also wonderful opportunities. For example working for companies abroad via the internet which I could never do without a good command of English.

If you are curious about my personal opinion on the importance of learning languages, I can honestly tell you, I could never imagine living in a country without understanding the language spoken there at least quite good enough to be able to participate in daily conversations. I’m sure it’s a punishment if you are not able to do this. If I wanted to go and live in Egypt in the future  for example, I would start to learn Arabic immediately without procrastinating it. Simply because there are things you cannot avoid, no matter how hard you try. You need to go shops, offices and let’s be honest, a lot of things can happen when you are suddenly in trouble: you lost your way or your belongings, find yourself in the middle of an illness and you need to go to the doctor or hospital, but police and other official affairs can occur easily as well. It’s impossible to be prepaired for every situation and waiting for a translator is not too comfortable. That’s why a good command of a foreign language – at least English but preferably the native language of the certain country – is necessary. Otherwise as a Hungarian learner American friend of mine once said: „it’s always a good feeling to be part of the club.”

And if you visit Hungary often  for any purposes or you have Hungarian roots or a wife or husband whose family speaks Hungarian only, you simply need to know the language. You have no other real choice. Even if you have no more connection to the country than coming here as a tourist, at least basic Hungarian knowledge is very useful. I think every member of a given nation considers people who speak their mother tongue differently and these people get a higher level of appreciation anywhere in the world. I have lots of memories from my life when a foreigner spoke to me in Hungarian and I always appreciated their diligence and their interest in my country.

Therefore anything is your motivation to learn Hungarian, choose Magyar Nyelvsuli! Why? Because I myself also love learning languages. The difficulties and the benefits are both known by me. I always had fantastic teachers and my real motivation is being a good tutor who is considered helpful by the students. In order to reach this goal, I’ll be striving on finding nice and intelligent team members who work on supporting YOU with their wonderful personality and knowledge providing great materials and experiences for any level all along the way.

Translation in Hungarian – Magyar fordítás

Amiért a Magyar Nyelvsulival kellene tanulnod

Mindenek előtt, vessünk egy pillantást arra, mi motiválja az embereket, hogy különböző nyelveket tanuljanak. Gyakran hallom, hogy az angol megoldás bárhol a világon. Személyes tapasztalataim szerint ez hülyeség. Természetesen nagyszerű, ha tudsz angolul kommunikálni, mert így beszélgethetsz néhány százmillió emberrel. De vannak helyzetek, amikor semmire sem mész az angollal. Én gyerekként kezdtem tanulni, 10 évesen, 1990-ben. Mostanra már, ahogy korábbi tanáraim és külföldi barátaim mondják, elég jól beszélem. Az út, ami mögöttem van, nem volt igazán könnyű. Sok-sok évet kihagytam, amikor teljesen más dolgokat csináltam és nem tudtam a nyelvtanulásra koncentrálni. De mindig akartam tanulni és 2013-ban B2 szintű ECL vizsgát tettem.  Az idegennyelv tanulás teljesen megváltoztatta az életemet.  Gimnáziumban az angol mellett japánt is tanultam négy évig és ezek a tanulással kapcsolatos élmények életem legjobb emlékei közé tartoznak. Ez elég magabiztossá tett engem ahhoz, hogy külföldiekkel kommunikáljak, lett egy csomó emlékem és csodálatos lehetőségeim. Például külföldi cégeknek dolgozhatok az interneten keresztül, amire jó angoltudás nélkül sosem lettem volna képes.

Ha kíváncsi vagy a nyelvtanulás fontosságáról alkotott személyes véleményemre, őszintén mondhatom, hogy soha nem tudnám elképzelni, hogy úgy éljek egy országban, hogy nem értem az ott beszélt nyelvet legalább annyira jól, hogy képes legyek résztvenni a mindennapi társalgásban. Biztos vagyok benne, hogy büntetés, ha képtelen vagy erre.  Ha például a jövőben Egyiptomba akarnék menni, hogy ott éljek, azonnal, halogatás nélkül elkezdenék arabul tanulni. Egyszerűen azért, mert vannak dolgok, amiket nem tudsz elkerülni, nem számít, milyen keményen próbálod. Boltba vagy hivatalokba kell menned és legyünk őszinték, nagyon sok olyan dolog történhet, amikor hirtelen bajba kerülsz: eltévedsz vagy elhagyod a cuccaidat, egy betegség közepén találod magad és orvoshoz vagy kórházba kell menned, de rendőrségi és egyéb hivatalos ügyeid is könnyen adódhatnak.  Lehetetlen minden helyzetre felkészülni, tolmácsra várni pedig nem túl kellemes dolog. Ezért van, hogy egy idegennyelv – legalább az angol, de még inkább az adott ország anyanyelvének – megfelelő ismerete elengedhetetlen. Másrészt, ahogy egyszer egy magyarul tanuló amerikai barátom mondta: „mindig jó érzés a klub részének lenni.”

És ha bármilyen okból gyakran látogatsz Magyarországra vagy magyar gyökereid vannak, esetleg egy feleség vagy férj, akinek a családja csak magyarul beszél, egyszerűen tudnod kell a nyelvet. Nem igazán van más választásod. Még ha más kapcsolatod nincs is az országgal, mint, hogy túristaként jössz ide, legalább az alapszintű magyar tudás akkor is nagyon hasznos. Úgy gondolom, egy adott nemzet minden tagja másképp tekint azokra az emberekre, akik beszélik az anyanyelvét és ezek az emberek magasabb szintű elismerést kapnak bárhol a világon. Rengeteg olyan emlékem van az életemből, amikor külföldiek magyarul szóltak hozzám és én mindig nagyra becsültem a szorgalmukat és az országom iránti érdeklődésüket.

Ezért, bármi is a motivációd, hogy magyarul tanulj, válaszd a Magyar Nyelvsulit! Miért? Mert én magam is imádok nyelveket tanulni. A nehézségeket és előnyöket egyaránt ismerem.  Mindig fantasztikus tanáraim voltak és az igazi motivációm jó oktatónak lenni, akit hasznosnak, segítőkésznek tartanak a tanulók. E cél elérésének érdekében igyekezni fogok, hogy kellemes és intelligens csapattagokat, kollégákat találjak, akik azért dolgoznak, hogy TÉGED támogassanak a csodálatos személyiségükkel és tudásukkal, nagyszerű anyagokat és élményeket biztosítva minden szint számára végig az úton.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *