We are in the 2020s – Retrospection and looking forward

Now that the 2020s have arrived, I think  it’s time to write a short summary of the changes that have come in the past few decades and that is also a looking forward to the future at the same time. As I was born in 1980, the millenium was in the middle of my life so far. If you are much younger than me, maybe half of my age, you’ll find a few things to be really outdated.

People often look back the time that has passed sadly and they say the world was a much better place in their childhood. I’m not that kind of person. As for me I’m happy  with most of the changes I experience.  For example  the improvement of  telecommunication and information technology is rather exciting in my opinion.

When I was a young child in the 80s, even landline phones were rare in Hungarian homes. I remember when we wanted to speak with my grandparents living in the countryside, we had to go to the neighbour’s apartment, who already had this privilege of having a phone. In those times if people requested a landline phone in Hungary, they often had to wait for long years for the installation while today we communicate with the most modern smartphones.

In primary school I learnt typewriting on a traditional typewriter.  My first computer around 1990 was a Commodore 64 which then was a real dream of my coevals.  We loved playing with it togerher with the kids from the neighbourhood. Nowadays we use desktop PCs and laptops that are suitable for entertainment, communication and work as well.

Back then when we wanted to listen to music we used audio cassettes which was rather rudimentary compared to the options that we have nowadys.

For watching movies at home VHS player-recorder was the solution. It’s probably very strange for the members of today’s young generation who grow up using the most modern online video sharing platforms.

It’s also interesting to recall that the cars used daily in the 80s, are oldtimers today. It’s exciting to think about  the future of cars. Probably many of you know the famous TV series, Knight Rider, starring David Hasselhoff and the supercar K.I.T.T. Then we thought it will forever be a fantasy but by today for example the self-driving technology has partly become reality and has already been applied by certain car producing companies, for instance, the American one Tesla, which becomes more and more popular. Although specialists of car production state, we still have to wait quite a long while until self-driving cars are really reliable and  they become part of our daily lives, it’s undoubtedly exciting to see how car industry improves. Artificial intelligence is going to be present everywhere for sure in the future.

Unfortunately, the happenings of the past decades have brought  bad things too. I think the most serious one is climate change caused by the so-called consumer society. We undoubtedly have to do something against the accumulating quantity of waste and garbage before it’s too late. Recycling and saving the environment and wildlife will be the most serious challenges we have to face with.

Renewable energy will also be a key in the lives of the coming generations.

I’m sure we are heading to very challenging times but as the slogan of the popular mobile service provider says: „The future is exciting”.  And I’m optimistic.

Translation in Hungarian – Magyar fordítás

A 2020-as években vagyunk – Visszaemlékezés és előretekintés

Most, hogy elérkeztek a 2020-as évek, azt hiszem, ideje írni egy rövid összegzést a változásokról, amelyek az elmúlt néhány évtizedben jöttek és ugyanakkor a jövőre való eőretekintés is. Mivel 1980-ban születtem, az ezredforduló az eddigi életem közepén volt.  Ha sokkal fiatalabb vagy mint én, talán fele ennyi idős, néhány dolgot igazán idejétmúltnak fogsz találni.

Az emberek gyakran szomorúan tekintenek vissza az elmúlt időre és azt mondják, a világ sookkal jobb hely volt gyerekkorukban.  Én nem ilyen tipusú ember vagyok. Ami engem illet, boldog vagyok a legtöbb változástól, amit tapasztalok. Például a távközlés és az információs technológia változásai véleményem szerint meglehetősen izgalmasak.

Amikor a nyolcvanas években kisgyerek voltam, még a vezetékes telefon is ritka volt a magyar otthonokban. Emlékszem, amikor beszélni akartunk a vidéken élő nagyszüleimmel, át kellett mennünk a szomszéd lakásába, akinek már megvolt az a kiváltsága, hogy volt telefonja. Azokban az időkben, ha  az emberek vezetékes telefont igényeltek Magyarországon, gyakran hosszú éveket kellett várniuk a bekötésére, ma pedig a legmodernebb okostelefonokkal kommunikálunk.

Általános iskolában hagyományos írógépen tanultam a gépírást. Első számítógépem 1990 körül egy Commodore 64 volt, ami akkor a kortársaimnak igazi álom volt. Imádtunk vele játszani a környékbeli gyerekekkel. Manapság asztali számítógépeket vagy laptopokat használunk, amelyek szórakozásra, kapcsolattartásra és munkára egyaránt alkalmasak.

Akkoriban ha zenét akartunk hallgatni audiokazettákat használtunk, amelyek a mai lehetőségeinkhez hasonlítva meglehetősen kezdetlegesek voltak. Otthoni filmnézésre a VHS lejátszó-felvevő volt a megoldás. Ez valószínűleg nagyon különös a mai fiatal generáció tagjainak, akik úgy nőnek fel, hogy a legmodernebb internetes videómegosztó platformokat használják.

Szintén érdekes visszaemlékezni, hogy a nyolcvanas években napi szinten használt kocsik ma már oldtimerek. Izgalmas az autók jövőjére gondolni. Valószínűleg sokatok ismeri a híres TV sorozatot, a Knight Rider-t, David Hasselhoff és a szuperautó K.I.T.T. főszereplésével. Akkor azt gondoltuk, ez örökre fantázia lesz, de mára például az önvezető technológia részben valósággá vált és bizonyos autógyártó vállalatok már alkalmazzák, mint az amerikai Tesla, amely egyre népszerűbb lesz. Habár az autógyártás szakemberei állítják,  hogy még mindig elég sokat kell várnunk amíg az önvezető kocsik igazán megbízhatóak és a mindennapi életünk részei lesznek, kétségtelenül izgalmas látni ahogy fejlődik az autóipar. A mesterséges intelligencia biztosan mindenhol jelen lesz a jövőben.

Sajnos az elmúlt évtizedek történései rossz dolgokat is hoztak. Azt hiszem, a legkomolyabb az úgynevezett fogyasztói társadalom által okozott klímaváltozás. Kétségtelenül tennünk kell valamit a hulladék és szemét halmozódó mennyisége ellen, mielőtt túl késő lesz. Az újrahasznosítás és a környezet és élővilág megmentése lesznek a legkomolyabb kihívások, melyekkel szembe kell néznünk. A megújuló energia szintén kulcsszereplő lesz a jövő generációinak életében.

Biztos vagyok benne, hogy nagy kihívást jelentő idők felé megyünk, de ahogy a népszerű mobilszolgáltató szlogenje szól: „A jövő izgalmas.” És én bizakodó vagyok.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *