The importance of living close to the nature

Earth Day is celebrated every year on the 22nd April since 1970. This year marked the 50th anniversary. In my personal opinion the concept is not bad but people should take care of the Earth on every single day of the year and not just on the one when it’s an „official” event. Of course there are those who are really conscious and try to protect the environment as much as possible. However if we take a look at the past 50 years, unfortunately things have been changing for the worse.

This year in the ranking of the most liveable cities, Vienna, the capital of Austria came to the first position. The most important viewpoints were the size of the green areas, condition of public transport, education and job opportunities.

Some Scandinavian cities are also ranked on the top of the list that is absolutely understandable if we think of the attitude to nature of these nations.

Big cities have the advantage of having more opportunities for jobs, education and entertainment  but when someone can afford to move into a smaller settlement, they can live a much calmer life there.

I think I could never be able to live in such enormous metropolises like Tokyo or New York and others. I’m sure they are more than interesting if you visit them as a tourist for a couple of days, however living there on a daily basis have too many downsides.

The luckiest people are those who live in small towns or villages in detached houses where they have a garden and the possibility to keep animals such as dogs and horses. Of course this lifestyle requires much money and energy but it’s worthwhile for sure.

I really hope that these times we live in now will bring change in people’s way of thinking and we all will perceive the importance of getting back as close to the nature as it’s possible.

Translation in Hungarian – Magyar fordĂ­tás

A természetközeli élet fontossága

A Föld napját minden évben április 22-én ünnepeljük 1970 óta. Ebben az évben volt az 50. évforduló. Személyes véleményem szerint az elképzelés nem rossz, de az embereknek az év minden egyes napján vigyázniuk kellene a Földre és nem csak azon az egyen amikor  ez egy „hivatalos” esemény. Természetesen vannak akik igazán tudatosak és próbálják megóvni a környezetet amennyire csak lehet. Azonban ha az elmúlt 50 évre gondolunk, a dolgok sajnos rossz irányba változnak.

Idén a legélhetőbb városok rangsorában Bécs, Ausztria fővárosa végzett az első helyen.A legfontosabb nézőpontok a zöld területek mérete, a közlekedés, oktatás és munkalehetőségek helyzete voltak.

Néhány skandináv város szintén a lista elejére került, ami teljesen érthető, ha ezen nemzetek természethez való hozzáállására gondolunk.

A nagy városoknak megvan az az előnye, hogy több lehetőség van munkára, oktatásra és szórakozásra, de amikor valaki megengedheti magának, hogy egy kisebb településre költözzön, sokkal nyugodtabb életet élhet ott.

Azt hiszem, én sosem lennék képes olyan óriási metropoliszokban élni, mint Tokió, New York és mások. Biztos vagyok benne, hogy több, mint érdekesek, ha túristaként látogatod meg őket néhány napra. Azonban napi szinten ott élni túl sok hátránnyal jár.

A legszerencsésebb emberek azok akik kis városokban vagy falvakban élnek családi házakban, ahol van kertjük és lehetőségük állatokat tartani, például kutyákat és lovakat. Természetesen ehhez az életvitelhez sok pénz és energia szükséges, de biztosan megéri.

Igazán remélem, hogy ez az időszak amiben most élünk változást hoz majd az emberek gondolkodásmódjában és mindannyian felismerjük a fontosságát annak, hogy visszakerüljünk a természethez annyira közel amennyire lehetséges.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *