Remembering the dead – Halloween and All Saints’ Day

31st October, Halloween is an ancient Celtic tradition with pagan roots which is based on the belief that the souls of the dead return to the Earth to haunt the living.  Therefore people dress into scary costumes on this night to mislead and oust the evil ghosts.

The customs probably derive from Ireland and Great Britain in the Middle Ages, but its popularity has been increasing all around the world , mainly in the United States and Canada.

Foods  associated with the day are usually sweets and candy, corn and pumpkin. Traditional colours are orange and black.

Children go house to house in the neighbourhood to ask for candy. Carving pumpkins into jack o’lanterns, going to custome parties, telling scary stories or even watching horror fims are inevitable activities of this celebration.

The games played on this day are in connection with divination. Foretelling people’s future is also common.

Halloween is often opposed by the church which says it doesn’t comply with the traditional Christian values and the customs how religious people remember the dead.

In Christian countries  1st November is  All Saints’ Day when people traditionally visit the graves of their loved ones to bring flowers and light candles for their souls. On this night the lights and fresh flowers make the graveyarrds really beautiful.

In many countries where Christianity is not too widespread there are different traditions. For example in Japan, people take the favourite foods and drinks of the passed-aways on their graves.

Translation in Hungarian – Magyar fordítás

Emlékezés a halottakra – Halloween és Mindenszentek

Október 31. Halloween egy ősi, pogány gyökerű kelta hagyomány, amely azon a hiten alapszik, hogy a halottak lelke visszatér a Földre, hogy kisértse az élőket. Ezért ezen az éjszakán az emberek ijesztő jelmezekbe öltöznek, hogy félrevezessék és elűzzék a gonosz szellemeket.

A szokás valószínűleg Írországból és Nagy-Britanniából származik a középkorból, de a népszerűsége növekszik az egész világon, főleg az Egyesült Államokban és Kanadában.

A naphoz társított ételek általában édességek és cukorka, kukorica és tök. A hagyományos színek a narancssárga és a fekete.

A gyerekek a környéken házról házra járnak, hogy cukorkát kérjenek. A tököket töklámpássá faragni, jelmezbálba menni, ijesztő történeteket mesélni, esetleg horrorfilmeket nézni az ünnep elmaradhatatlan tevékenységei..

Az ezen a napon játszott játékok kapcsolatban vannak a jövőbe látással. Az emberek jövőjének megjóslása szintén gyakori.

A Halloweent gyakran ellenzi az egyház, amely azt mondja, nem összeegyeztető a hagyományos keresztény értékekkel és azokkal a szokásokkal ahogy a vallásos emberek a halottakra emlékeznek.

A keresztény országokban november 1. Mindenszentek napja, amikor az emberek hagyományosan meglátogatják a szeretteik sírját, hogy virágot vigyenek és gyertyát gyújtsanak a lelkeikért.  Ezen az éjszakán a fények és friss virágok igazán széppé teszik a temetőket.

Számos országban, ahol a kereszténység nem túl elterjedt, más hagyományok  vannak. Japánban például az emberek az elhunytak kedvenc ételeit és italait teszik a sírjukra.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *