The Hungarian Revolution of 1848-’49

One of the three national holidays in Hungary is 15th March commemorating the Revolution of 1848, which became a battle for freedom from the Habsburgs.

History of the day

The beginning of the revolution was 15th March, 1848. A well-known  publicist of the middle of the 19th century, Lajos Kossuth became one of the leaders of the revolution which seemed to succeed. The first independent government was formed and Lajos Batthyány became the Prime Minister. Since Vienna also had its own conflict, the Habsburgs approved the newly set administration and its requirements. Though when the revolt in Austria was busted, an army arrived to disorganize the recently formed government of the country, and it resulted in a war. The revolution broke out on 15th March in 1848, which led to several rebellions all around Europe. At the beginning the Hungarian troops won numerous battles, therefore Hungary gained total independence from Austria and Lajos Kossuth became the new Governor.Then the Habsburg Dinasty turned to the Russian Czar for help. Troops attacked Hungary and won the war. Lajos Batthyány was killed and further 13 leaders were also executed in Arad. If you are curious about who they were, click here.

Celebrations on 15th March

Presently the day when the revolution broke out is a national holiday and there are many symbols of the war for independence. People wear cockades on 15th March and the National Museum is involved into the commemorations where in 1848 a demonstration was held. The leader of it was Sándor Petőfi, the young poet.

In the mornings of 15th March every year, the flag of Hungary is raised at Kossuth Square and the ceremony’s next scene is the National Museum. The Prime Minister’s speech is followed by march of Hussars to the Castle of Buda. The Holy Crown and the Crown Jewels can be seen by the public in the building of the Parliament. Also different festivities are held in Budapest and all across Hungary on the whole day.

Translation in Hungarian – Magyar fordítás

A három nemzeti ünnep egyike Magyarországon március 15-e az 1848-as forradalomról emlékezik meg, amely a Habsburgokkal szembeni szabadságharccá lett.

A nap története

A forradalom kezdete 1848. március 15-e volt. A 19. század közepének jól ismert publicistája, Kossuth Lajos lett a forradalom egyik vezetője, amely sikeresnek tűnt. Létrejött az első független kormány és Batthyány Lajos lett a miniszterelnök. Mivel Bécsnek megvoltak a saját konfliktusai, a Habsburgok elismerték az újonnan felállított vezetést és követeléseit.  Azonban amikor a lázadást leverték Ausztriában, egy hadsereg érkezett, hogy felbomlassza az ország  nem sokkal azelőtt alakult kormányát, amely harcokat eredményezett. A forradalom 1848. március 15-én tört ki, amely egész Európában lázadásokhoz vezetett. Kezdetben a magyar csapatok számos csatát megnyertek, így Magyarország teljes függetlenséget szerzett Ausztriától és Kossuth Lajos lett az új kormányzó. Ekkor a Habsburg-ház az orosz cárhoz fordult segítségért. Csapatok támadták meg Magyarországot és megnyerték a harcot. Batthyány Lajost megölték és további 13 vezetőt végeztek ki Aradon. Ha kíváncsi vagy, kik voltak ők, kattints ide

Március 15-i ünnepségek

Jelenleg a forradalom kitörésének napja nemzeti ünnep, a szabadságharcnak pedig sok jelképe van. Az emberek kokárdát viselnek március 15-én és a megemlékezések része a Nemzeti Múzeum, ahol 1848-ban tüntetést tartottak. Ennek vezetője Petőfi Sándor, a fiatal költő volt.

Minden évben március 15-én reggel  a Kossuth téren felvonják a magyar zászlót, az ünnepség következő helyszíne pedig a Nemzeti Múzeum. A miniszterelnök beszédét a huszárok menete követi a budai várba. A szent korona és a koronázási ékszerek a Parlament épületében láthatóak a nyílvánosság számára. Egész nap különböző ünnepségeket tartanak Budapesten és szerte Magyarországon.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *